O blagovni znamki TENA

Vpojni izdelki za osebno higieno so gonilo razvoja higienskih standardov v moderni družbi. Vloga blagovne znamke TENA je pri tem zelo pomembna, saj izboljšuje raven kakovosti življenja vseh, ki živijo in delajo z inkontinenco. Kot pri vseh izdelkih tudi tu velja, da njihova izdelava in uporaba vplivata na okolje. Kljub temu si podjetje Essity z blagovno znamko TENA že desetletja prizadeva čim bolj zmanjšati ta vpliv in poiskati načine, kako izboljšati funkcionalnost svojih izdelkov ter pri tem zmanjšati njihov vpliv na okolje. Več o naših prizadevanjih, povezanih z varovanjem okolja in zagotavljanjem trajnostnega razvoja, si lahko preberete tukaj.

Podrobnejše informacije
Za več informacij o blagovni znamki TENA, inkontinenci in o tem, kako jo obvladovati, lahko prebrskate tudi druge vsebine spletnega mesta blagovne znamke TENA. Začnete lahko kar na domači strani.

 

O nas - v priponki

Ali ste vedeli, da ima vsaka četrta ženska in vsak osmi moški najmanj enkrat v življenju težave z uhajanjem urina? Težko je najti drugo zdravstveno težavo, ki je enako pogosta, a hkrati tako nerazumljena.

Pri blagovni znamki TENA stremimo k razvoju izdelkov in storitev, ki zmanjšujejo posledice inkontinence na vsakodnevno življenje ljudi. Pri tem prepoznavamo številne čustvene težave, ki so povezane s tem stanjem. Zato želimo deliti naša spoznanja in pripomoči k odpravljanju prenekaterih mitov in tabujev, ki obstajajo celo dandanes.

Kdo smo

Blagovna znamka TENA je z več kot 40 leti izkušenj vodilna na področju obvladovanja inkontinence na svetu. Prav tako je vodilna pri oskrbi zdravstvenih domov in bolnišnic z izdelki in storitvami v več kot 90 državah sveta.

Naša blagovna znamka je dobro uveljavljena v Evropi, saj je naš tržni delež kar 40-odstoten. Vse bolj se uveljavljamo tudi v ZDA, trenutno pa se širimo še v Srednjo in Južno Ameriko, na Daljni vzhod, v Indijo in druge države v razvoju. Smo vodilni na področju razvoja izdelkov, ki izpolnjujejo potrebe posameznikov, negovalcev, kliničnih zdravnikov in zdravstvenih ustanov po svetu.

Blagovna znamka TENA je last podjetja Essity. Poleg blagovne znamke TENA ima podjetje Essity v lasti tudi druge dobro znane znamke s področja ženske higiene, kot so Libresse, Nana, Nuvenia in Bodyform ter znamki otroških pleničk Libero in Drypers.

Podjetje Essity je leta 1929 na Švedskem ustanovil Ivar Kreuger. Danes je v njem zaposlenih približno 51.000 ljudi, njegova letna prodaja pa znaša 11 milijard evrov. Z delnicami podjetja Essity trgujejo na borzah v Stockholmu, Londonu in New Yorku. Če želite izvedeti več o podjetju, si lahko preberete poslovno poročilo podjetja SCA.

TENA Misija

Naše poslanstvo je jasno določeno: izboljšati življenje ljudi, ki živijo ali delajo z motnjami zaradi oslabljenega mehurja ali inkontinenco po vsem svetu.

V središču so ljudje ...
Inkontinenca je presenetljivo pogosta motnja, ki se pojavlja neodvisno od starosti in splošnega zdravstvenega stanja, saj se z njo pogosto srečajo prav ljudje na vrhuncu življenjskega obdobja.

Inkontinenca sama po sebi ni nujno zelo resna zdravstvena motnja, vendar lahko z njo povezani družbeni tabuji vplivajo na samozavest posameznikov. Zaradi nenehnega strahu pred morebitno »nezgodo« postanejo številne samoumevne aktivnosti, kot so nakupovanje, telovadba zelo zahtevne.

Če ljudje z inkontinenco ne znajo obvladati te motnje, se lahko zaprejo vase in odrečejo vsemu, kar jih v življenju najbolj veseli.

Vsi, ki stojimo za blagovno znamko TENA, smo prepričani, da inkontinenca ne sme ovirati ljudi pri tem, da bi živeli polno in zadovoljno. To prepričanje je vodilo vsega našega delovanja: tako pri razvoju izdelkov in storitev, spodbujanju najboljše nege inkontinentnih v zdravstvenih ustanovah kot tudi pri poglabljanju razumevanja te motnje v javnosti.

... in zagotavljanje boljše nege

V vse bolj starajoči se družbi se neizogibno povečuje tudi potreba po zagotavljanju oskrbe ostarelih doma ali v domovih. Za tiste, ki skrbijo za svojce z inkontinenco, je ta nega lahko telesno, čustveno in finančno zelo zahtevna. Zato si prizadevamo, da bi s kar najboljšimi nasveti, podporo in izdelki pomagali pri zagotavljanju najvišje ravni kakovosti življenja zanje in za osebe v njihovi oskrbi.

Pri blagovni znamki TENA sodelujemo s strokovnjaki pri razvoju bolj uporabnih izdelkov, boljših storitev in izobraževalnih gradiv, s katerimi želimo izboljšati oskrbo bolnika v največji možni meri ter pri tem upoštevamo tudi potrebe oskrbnikov in njihov ekonomski položaj.

 

Trajnost

"Trajnostni razvoj je opredeljen kot razvoj, ki zadovoljuje trenutne potrebe, ne da bi pri tem ogrožali zadovoljevanje potreb prihodnjih generacij. To je vodilno načelo naše blagovne znamke na vseh področjih delovanja.

Referenca – Brundtlandovo poročilo z naslovom »Our common future« (Naša skupna prihodnost), 1987

Naša politika trajnostnega razvoja

Cilji podjetja Essity so povečati finančno vrednost podjetja za delničarje, zvišati raven življenjskega standarda in kakovosti življenja zaposlenih ter na kakršenkoli način prispevati k ekonomski, okoljski in družbeni blaginji strank, dobaviteljev in držav, kjer podjetje posluje. V podjetju Essity močno poudarjamo potrebo po uporabi obnovljivih surovin, ki jih je mogoče reciklirati, in si prizadevamo ponuditi okolju prijazne izdelke in storitve. Njihova funkcionalnost, učinkovitost, varnost in vpliv na okolje morajo izpolnjevati potrebe strank in uporabnikov. Stališča, skladna s poslovno politiko:

  • Podjetje Essity bo delovalo v skladu z najvišjimi standardi svoje najboljše prakse in popolnoma skladno z vsemi veljavnimi predpisanimi zahtevami. Podjetje Essity je ob upoštevanju vseh ekonomskih, okoljskih in družbenih vidikov odločeno ohranjati trajnostni razvoj svojega poslovanja.
  • Podjetje Essity je odločeno ohranjati preglednost in omogočati odprto komunikacijo v zvezi s svojimi okoljskmi in družbenimi dejavnostmi. Želi prispevati k razvoju globalnih najboljših praks, zato spodbuja dialog s svojimi deležniki. Podjetje Essity pričakuje enako mero preglednosti in odprte komunikacije tudi od svojih dobaviteljev in podizvajalcev.
  • Podjetje Essity presoja vpliv svojih izdelkov na okolje v različnih fazah njihovega življenjskega obdobja. V proces presoje so vključeni tudi dobavitelji in podizvajalci.
  • Essity v celotni organizaciji spodbuja ustrezne in potrjene sisteme okoljskega upravljanja. Ker želi zmanjšati svoj globalni vpliv na okolje, nenehno presoja in preverja svoje splošne in posamezne cilje.
  • Essity želi svojim zaposlenim zagotoviti varne in poštene delovne pogoje. Vsi oddelki morajo strogo upoštevati vsaj državno zakonodajo in kolektivne pogodbe. Podjetje si nenehno aktivno prizadeva izboljšati zdravstvene in varnostne pogoje na delovnem mestu.

Življenjski krog naših izdelkov

Gremo naprej

S spremembami, ki jih prinaša čas, se spreminja tudi naše razmišljanje o izdelkih in njihovi izdelavi. Če želimo resnično in v celoti razumeti izdelek, moramo upoštevati vse faze njegovega življenjskega kroga. To pomeni, da informacije o izdelku zbiramo že od začetka pridobivanja naravnih virov (na primer pridobivanje nafte, rudarstvo, gozdarstvo) in nato vključimo še vse druge dejavnike življenjskega kroga izdelka - od proizvodnje, izdelave, prevoza, strankine uporabe  in odlaganja. S celostnim pogledom na izdelek, ki mu pogosto rečemo tudi »od zibelke do groba«, se izognemo prenašanju tveganj za okolje iz ene faze življenjskega kroga v drugo.

Presoja življenjskega kroga

Življenjski krog izdelka preučujemo z metodologijo, imenovano Presoja življenjskega kroga izdelkov (LCA), ki je široko sprejeta tako v panogi kot pri regulatornih organih. Načela in okvir izvajanja presoje življenjskega kroga izdelka temeljijo na standardih ISO od 14040 do 14044.

Presojo življenjskega kroga izdelkov TENA redno izvajamo že več kot deset let. V začetku devetdesetih let dvajsetega stoletja smo začeli razvijati notranjo zbirko podatkov o presoji življenjskega kroga izdelkov. Danes je presoja življenjskega kroga vsakega novega izdelka sestavni del našega razvojnega procesa.

Varovanje naravnih virov

Rezultati opravljenih presoj življenjskega kroga izdelkov jasno kažejo, da je varstvo okolja najbolj ogroženo ravno v fazi pridobivanja surovin. Zato je ključnega pomena, da so surovine v naših izdelkih uporabljene kar najbolj učinkovito, ne da bi pri tem ogrožali funkcijo izdelkov, ob nenehnem dialogu z dobavitelji.

Okoljsko označevanje

Vpliv na okolje

V podjetju Essity presojamo vpliv vseh naših izdelkov na okolje po metodologiji Presoje življenjskega kroga izdelkov (glejte zgoraj). Ta nam omogoča pridobitev veliko širšega vpogleda v vpliv izdelka na okolje in nam tudi zagotavlja, da naše razvojno delo ni škodljivo za okolje. Rezultate Presoje življenjskega kroga izdelkov je mogoče uporabiti za opredelitev vpliva na okolje, imenovanega Deklaracija izdelka o vplivu na okolje (EPD). Okoljska proizvodna deklaracija je mednarodna oznaka, ki temelji na mednarodnem standardu ISO 14025. Za vse skupine izdelkov izdelamo tudi okoljske kontrolne sezname, kjer so opisani izdelek in njegovi materiali. Nekatere podatke dobimo s Presojo življenjskega kroga izdelka.

Pregled logistike

Naj bo potovanje bolj učinkovito

Prepričani smo, da je dobra logistika bistven del okoljske politike. Pri razvoju logističnega sistema si nenehno prizadevamo, da bi ga izboljšali, in sicer tako:

Izdelke proizvajamo tako, da kar najbolje izkoristimo uporabljene materiale. To pomeni tudi, da lahko naložimo več izdelkov na kubično enoto.

Gradimo učinkovit distribucijski sistem in skrbimo, da so vsi tovornjaki polno naloženi, ko zapustijo skladišče.

Vzdržujemo visoko raven storitev in poskrbimo, da ob prvi dobavi izdelkov dobavimo vse, kar je stranka naročila, s čimer čim bolj zmanjšamo število prevozov.

Izbiramo dobavitelje, ki so geografsko čim bliže stranki.

Surovine naročamo z veliko mero odgovornosti, tako da naši dobavitelji čim bolje izkoristijo svoje prevozne vire.

Naša zavezanost embalaži in recikliranju

Obvezne lastnosti embalaže

Embalaža mora biti funkcionalna ter mora zagotavljati celovitost izdelka in ohranjanje njegovih lastnosti. Če se izdelek poškoduje in ni več uporaben, so bila vsa prizadevanja in napori pri njegovi izdelavi zaman. V direktivi Evropske unije o embalaži so postavljeni standardi, ki morajo biti izpolnjeni.

Kdo je odgovoren za recikliranje?

V večini evropskih držav je za zbiranje in recikliranje embalažnega materiala odgovoren izdelovalec. Zato je podjetje, ki ponudi izdelek in njegovo embalažo na trgu, finančno odgovorno in mora zagotoviti, da je embalažni material predelan na čim bolj okolju prijazen način. Po navadi embalažni material zbirajo in predelujejo neprofitne organizacije, kakršna je na primer Green Dot. Na embalaži je to označeno z logotipom takšne organizacije.

Zakaj smo drugačni

Podjetje Essity uresničuje program organizacije Green Dot v skoraj vseh evropskih državah. To pomeni, da sodelujemo pri financiranju predelave svojih embalažnih materialov. Prav tako skrbimo, da pri razvoju izdelkov ter izbiranju dobaviteljev in materialov izpolnjujemo prizadevanja EU za uresničevanje Direktive o embalaži in odpadnem materialu.

Surovine, ki jih uporabljamo

Kaj vsebujejo naši izdelki?

Za predloge za inkontinenco blagovne znamke TENA na splošno uporabljamo naslednje materiale: vpojno jedro, ki združuje puhasto celulozo in močno vpojni polimer, ter prepustno netkano plast in polietilenski film oziroma zračno plast, ki tvori pregrado.

Te plasti materialov so nato zlepljene, dodane pa so jim še različne funkcije, ki preprečujejo puščanje, med katerimi so tudi vzdolžne elastične niti in elastika v pasu. Izdelki so opremljeni še z različnimi dodatki za njihovo udobno namestitev, kot so trakovi, pasovi, kljukice in zanke.

Kratek opis materialov

Puhasta celuloza

Puhasta celuloza je narejena iz lesa in vsebuje celulozna vlakna. To je obnovljiv in biološko razgradljiv naravni vir, ki ga je v izdelku za več kot polovico njegove teže. Vso puhasto celulozo belimo, da dosežemo čim večjo stopnjo vpojnosti. Beljenje poteka brez elementarnega klora (ECF) in posledično brez klorovega plina.

Visoko vpojni polimer

Visoko vpojni polimer so majhni beli delci, ki vpijejo in zadržijo velike količine urina. Kemijsko je ta polimer zamreženi poliakrilat, ki se pridobiva iz nafte.

Netkana plast

Netkana plast je tanek, tkanini podoben material iz gladkih, grobih, sintetičnih ali naravnih vlaken. Obstaja več načinov izdelave netkanih plasti z različnimi površinskimi težami. V izdelkih blagovne znamke TENA največkrat uporabimo dve vrsti netkanih plasti, in sicer z vpredenimi vlakni ali s termično spojenimi vlakni.

Polietilenski film

Sloj polietilenskega filma v našem izdelku za osebno higieno deluje kot pregrada. Polietilenski film smo v nekaterih izdelkih blagovne znamke TENA oplemenitili z netkano plastjo in tako dobili tekstilno plast.

Termoplastika ali lepljenje

Lepila za lepljenje komponent se imenujejo termoplastična lepila in vsebujejo različne polimere in smole. Vse smole, ki jih uporabljamo, so povsem sintetične.

Elastične niti

Elastične niti v izdelkih blagovne znamke TENA so narejene iz poliizoprena ali poliuretana. Oba materiala pridobivamo iz nafte ali naravnih plinov. V izdelkih blagovne znamke TENA nikoli ne uporabljamo naravnih gumijastih niti.

Upravljanje odlaganja odpadkov

Kaj se zgodi potem?

Izdelki blagovne znamke TENA so izdelani tako, da lahko zanje uporabimo poljubno metodo odlaganja odpadkov. Izdelki za osebno higieno predstavljajo le majhen delež v odlaganju vseh odpadkov, zato ločeno odlaganje izdelkov za osebno higieno, ki so namenjeni enkratni uporabi, po navadi ni koristno za varstvo okolja.

Tu je kratek opis najpogostejših načinov ravnanja z odpadki:

Odlagališča

Odlagališča so še vedno najpogostejši način odlaganja odpadkov po vsem svetu. Na odlagališčih lahko pride do emisije toplogrednih plinov (kot sta ogljikov dioksid in metan), zato je takšno odlaganje najmanj zaželeno. Odlaganje odpadkov na odlagališčih predstavlja tudi izgubo virov, saj materialov, ki so uporabljeni v izdelkih, ne uporabimo znova in jih ne obnovimo. Danes je evropska zakonodaja usmerjena k postopnemu odpravljanju odlaganja odpadkov na odlagališčih.

Sežiganje in ponovno pridobivanje energije iz odpadkov

Sežiganje in ponovno pridobivanje energije iz odpadkov sta vsekakor bolj zaželeni možnosti ravnanja z odpadki. Polovica materialov v izdelku je puhasta celuloza, ki jo obravnavamo kot biološko gorivo. Če bi s tem virom energije nadomestili fosilna goriva, bi močno pripomogli k varovanju okolja. Naši izdelki za inkontinenco ne vsebujejo materialov ali kemikalij, ki bi lahko povzročili ali ustvarili škodljive emisije.

Kompostiranje

Najprej je treba poudariti, da močno odsvetujemo kompostiranje uporabljenih izdelkov za osebno higieno doma, ker lahko pride do širjenja ostankov medicinskih izdelkov in škodljivih mikrobioloških delcev (v nekaterih državah je to tudi protizakonito). Recikliranje uporabljenih izdelkov za inkontinenco je v industrijskem kompostiranju težavno. Če bi želeli odstraniti plastične materiale iz izdelkov, bi morali namestiti stroje, kar pa pomeni, da bi se povečala poraba energije. Kompostiranje bi lahko nadomestili z biološkim uplinjanjem. Pri tem nastaja metan, ki ga je mogoče uporabiti kot vir energije.

Razprava o razlikah med izdelki za enkratno in večkratno uporabo

Kakšne so prednosti in slabosti enih in drugih?

Pojavila se je razprava o okoljskem vplivu uporabe plenic za enkratno uporabo v primerjavi s plenicami za večkratno uporabo. V nekaterih primerjavah so se osredotočili predvsem na vpliv odpadkov. Vendar pa je treba vpliv kateregakoli izdelka na okolje presojati v okviru celotnega življenjskega kroga izdelka, od pridobivanja surovin zanj in njegove izdelave do uporabe in končnega odlaganja. Če izberemo plenico le zato, ker izpolnjuje en pogoj za varovanje okolja (kot so na primer trdni odpadki), lahko pri tem zanemarjamo druge pomembne dejavnike, kot so onesnaževanje zraka in vode ter nenehna poraba energije.

Neodvisno stališče

Leta 2005 so v Veliki Britaniji izdali poročilo s Presojo življenjskega kroga izdelkov, v katerem so primerjali vpliv tekstilnih plenic z izdelki za enkratno uporabo. Rezultati so pokazali, da s stališča varovanja okolja ni očitnega zmagovalca ali poraženca. Obe možnosti povzročata emisije in porabo energetskih virov, vode in surovin. V zaključku raziskave je bilo navedeno, da z uporabo tekstilnih plenic porabimo več vode in ustvarjamo več vodonosnih emisij kot z uporabo plenic za enkratno uporabo, pri katerih ustvarjamo več trdnih odpadkov in porabimo več surovin.

Zaključna beseda o izdelkih za enkratno uporabo

Zaradi prednosti uporabe plenic za enkratno uporabo je odgovor za bolnike in ustanove veliko bolj jasen. Sodobne plenice za enkratno uporabo so visoko vpojne, zato je zgornja plast ves čas suha, kar pomeni, da je tveganja za nastanek razdražene kože pri bolniku manjše. Ob uporabi teh izdelkov je pojav neprijetnih vonjav zelo redek, manjša pa je tudi potreba po pranju, zato so stroški, povezani z obvladovanjem inkontinence v ustanovah, manjši.