Pravilnik o zasebnosti družbe Essity

Pravilnik o zasebnosti družbe Essity

Version 7.0, March 2023

Družba Essity AB ter njene hčerinske in povezane družbe (v nadaljnjem besedilu skupaj "Essity", "mi" ali "nas") so zavezane k spoštovanju vaših podatkov in zasebnost podatkov jemljejo resno. Ta pravilnik o zasebnosti opisuje, kako družba Essity zbira, uporablja, razkriva, hrani in drugače obdeluje podatke, ki nam jih posredujete prek naših spletnih mest.

1.      Kategorije osebnih podatkov in nameni obdelave

Metapodatki

Našo spletno stran ali aplikacijo lahko uporabljate, ne da bi nam morali posredovati katere koli osebne podatke. V tem primeru družba Essity zbira le naslednje metapodatke, ki izvirajo iz vaše uporabe:

referenčna stran, datum in ura dostopa, količina prenesenih podatkov, status prenosa, vrsta spletnega brskalnika, IP naslov, operacijski sistem in vmesnik, jezik in različica brskalnika.

S pomočjo vašega IP naslova vam omogočimo dostop do naše spletne strani ali aplikacije. Ko vašega IP naslova v ta namen ne potrebujemo več, ga skrajšamo tako, da odstranimo zadnji oktet vašega IP naslova. Metapodatke, vključno s skrajšanim IP naslovom, uporabljamo za izboljšanje kakovosti in storitev naše spletne strani ali aplikacije, tako da analiziramo vedenje uporabnikov.

Račun

Če na naši spletni strani ali v aplikaciji želite odpreti račun, morate vnesti osebne podatke, na primer: ime, poštni naslov, naslov elektronske pošte, izbrano geslo, telefonska številka, podatki o bančnem računu, podatki o kreditni kartici, naslov za račun in dostavo, zanimanje za določene izdelke/storitve (neobvezno), prejemanje marketinških elektronskih sporočil (neobvezno). Družba Essity takšne osebne podatke obdeluje zato, da vam zagotavlja funkcionalnost računa, marketinška gradiva, kot to dopušča veljavna zakonodaja, in analizira vaše zanimanje v marketinške namene.

Naročanje izdelkov

Če preko naše spletne strani ali aplikacije naročite izdelek, družba Essity zbira in obdeluje naslednje vaše osebne podatke: podatki o vašem računu, vrsta in količina izdelkov, cena, datum naročila, status naročila, vračilo izdelkov, zahteve stranke. Družba Essity zbira takšne osebne podatke za namene izvajanja pogodbenega razmerja in naročila izdelka, nudenja storitev za stranke, izpolnjevanja zakonskih zahtev, obrambe, uveljavljanja in izvajanja pravnih zahtevkov in trženja po meri.

Nagradne igre:

Če sodelujete v nagradni igri, družba Essity zbira in obdeluje naslednje vaše osebne podatke: ime, poštni naslov, naslov elektronske pošte, datum vstopa, izbira zmagovalca, nagrada, odgovor na vprašanje. Družba Essity takšne osebne podatke obdeluje zato, da lahko organizira nagradno igro, obvesti zmagovalca, mu izroči nagrado, izpelje dogodek in za namene trženja.

Podatki o zdravstvenem stanju:

Z naročilom nekaterih izdelkov lahko Essity zbira in obdeluje tudi podatke o zdravstvenem stanju, kot izhaja iz naročila izdelka. Zdravstveni podatki so občutljivi podatki in Essity sprejema vse potrebne ukrepe za zaščito teh občutljivih podatkov, kot to zahteva zakonodaja. Poleg privolitve in kadar je to primerno v skladu z lokalno zakonodajo, lahko Essity zbira in obdeluje zdravstvene podatke za namene izvajanja pogodbenega razmerja in naročila izdelka, zagotavljanja storitev oskrbe strank, izpolnjevanja zakonskih obveznosti, obrambe, uveljavljanja in izvajanja pravnih zahtevkov ter prilagojenega trženja.

2.      Tretje osebe

 • Prenos ponudnikom storitev

Družba Essity lahko najame zunanje ponudnike storitev, ki kot obdelovalci podatkov za družbo Essity opravljajo določene storitve, npr. ponudnike spletnih storitev, ponudnike marketinških storitev ali ponudnike računalniških storitev. Pri opravljanju teh storitev imajo zunanji ponudniki storitev lahko dostop do vaših osebnih podatkov ali jih obdelujejo.

Od teh zunanjih ponudnikov storitev zahtevamo, da uvedejo in uporabljajo varnostne zaščitne ukrepe, ki zagotavljajo zasebnost in varnost vaših osebnih podatkov.

 • Drugi prejemniki

Družba Essity lahko – v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu podatkov – osebne podatke posreduje organom pregona, državnim organom, pravnim svetovalcem, zunanjim svetovalcem ali poslovnim partnerjem. V primeru združitve ali prevzema družbe se lahko osebni podatki prenesejo na tretje osebe, ki so vpletene v združitev ali prevzem.

 • Mednarodni prenosi osebnih podatkov

Osebni podatki, ki jih zberemo ali prejmemo o vas, se lahko prenesejo in obdelujejo pri prejemnikih, vključno z zastopniki v isti skupini podjetij, ki se nahajajo v tujini, vključno znotraj ali zunaj Evropskega gospodarskega prostora ("EGP"). Te države vključujejo države, ki zagotavljajo ustrezno raven varstva podatkov z vidika evropske zakonodaje o varstvu podatkov ali z vidika veljavne lokalne zakonodaje. Družba Essity bo sprejela vse potrebne ukrepe za zagotovitev, da so prenosi iz EGP ali drugih izvirnih ozemelj ustrezno zaščiteni, kot to zahteva veljavna zakonodaja o varstvu podatkov. Pri prenosih v države, ki ne zagotavljajo ustrezne ravni varstva podatkov, prenos temelji na ustreznih zaščitnih ukrepih, kot so standardne klavzule o varstvu podatkov, ki jih je sprejela Evropska komisija ali nadzorni organ, odobreni kodeks ravnanja skupaj z zavezujočimi in izvršljivimi zavezami prejemnika, drugi mehanizmi prenosa po lokalni zakonodaji, kot so posebne pogodbene klavzule in zavezujoča poslovna pravila, ali odobreni mehanizmi certificiranja skupaj z zavezujočimi in izvršljivimi zavezami prejemnika. Kopijo takšnih ustreznih zaščitnih ukrepov lahko zahtevate tako, da se obrnete na nas, kot je določeno v oddelku 9 (Obrnite se na nas) spodaj.

3.      Pravna podlaga za obdelavo 

Vaše osebne podatke lahko obdelujemo na naslednjih pravnih podlagah, kadar je to primerno v skladu z lokalno zakonodajo:

 

 • Privolili ste v obdelavo vaših osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov;
 • Obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, ki ste jo sklenili, ali za izvajanje ukrepov na vašo zahtevo pred sklenitvijo pogodbe;
 • Obdelava je potrebna za izpolnitev zakonskih obveznosti, ki veljajo za nas;
 • Obdelava je potrebna za zaščito vaših življenjskih interesov ali življenjskih interesov druge fizične osebe;
 • Obdelava je potrebna, če opravljamo naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, ki nam je dodeljena;
 • Obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadevamo mi ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo vaši interesi ali vaše temeljne pravice in svoboščine, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti če ste otrok;
 • Druga veljavna pravna podlaga, zlasti določila zakonodaje države članice.

 

Obdelavo vaših občutljivih osebnih podatkov lahko izvajamo na naslednjih pravnih podlagah, kadar je to primerno v skladu z lokalno zakonodajo:

 

 • Izrecno ste privolili v obdelavo vaših občutljivih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov;
 • Obdelava je potrebna za izvajanje obveznosti in posebnih pravic družbe Essity ali posameznika s področja delovnega prava, socialne varnosti in prava socialnega varstva;
 • Obdelava je povezana z osebnimi podatki, ki jih posameznik sam objavi;
 • Obdelava je potrebna za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali ko sodišča izvajajo svojo sodno pristojnost;
 • Obdelava je potrebna za izpolnjevanje zakonskih obveznosti.

Zagotovitev vaših osebnih podatkov je statutarna ali pogodbena obveznost ali pa je potrebna za sklenitev pogodbe z nami ali za prejemanje naših storitev/izdelkov, ki ste jih zahtevali, ali pa je povesem prostovoljna.

Če ne zagotovite osebnih podatkov, lahko za vas nastane škoda, npr. ne boste mogli prejeti določenih izdelkov ali storitev. Vendar, razen če je določeno drugače, če ne zagotovite osebnih podatkov, to za vas ne pomeni nikakršnih pravnih posledic.

4.      Kakšne pravice imate in kako jih lahko uveljavljate?

Če ste podali soglasje v zvezi z zbiranjem, obdelavo in uporabo vaših osebnih podatkov, ga lahko kadar koli prekličete z učinkom za naprej. Lahko tudi ugovarjate uporabi vaših osebnih podatkov v namene trženja, ne da bi pri tem nastali kakršni koli stroški, razen stroškov posredovanja v skladu z osnovnimi tarifami.

V skladu z veljavno zakonodajo o varstvu podatkov imate pravico (i) zahtevati dostop do svojih osebnih podatkov, (ii) zahtevati popravek vaših osebnih podatkov, (iii) zahtevati izbris vaših osebnih podatkov, (iv) zahtevati omejitev obdelave vaših osebnih podatkov, (v) zahtevati prenosljivost podatkov, (vi) ugovarjati obdelavi vaših osebnih podatkov (kar vključuje ugovor oblikovanju profilov) in (vii) ugovarjati avtomatiziranemu sprejemanju odločitev (vključno z oblikovanjem profilov).

Za uveljavljanje svojih pravic stopite v stik z nami, kot je navedeno v 7. točki spodaj (Kontakt).

V primeru pritožbe lahko tudi vložite pritožbo pri pristojnem organu za varstvo osebnih podatkov.

5.      Piškotki in druge tehnologije sledenja

Ta spletna stran ali aplikacija uporablja piškotke. Več informacij lahko najdete na strani Pravilnik o piškotkih.

6.      Koliko časa hranimo vaše osebne podatke? 

Vaše osebne podatke hranimo toliko časa, kolikor je potrebno za zagotavljanje zahtevanih storitev in izdelkov. Ko se naše razmerje konča, bomo vaše osebne podatke izbrisali ali jih anonimizirali, razen če jih moramo hraniti po zakonu (npr. v davčne namene). Vaše kontakte podatke in podatke o zanimanju za naše izdelke ali storitve lahko hranimo daljše časovno obdobje, če vam družba Essity lahko pošilja marketinška gradiva. Lahko nam narekuje tudi veljavna zakonodaja, da moramo nekatere vaše osebne podatke hraniti 10 let po koncu relevantnega davčnega leta. Vaše osebne podatke lahko po prenehanju pogodbenega razmerja hranimo tudi, če so vaši osebni podatki potrebni za izpolnjevanje drugih veljavnih zakonskih zahtev ali če vaše osebne podatke potrebujemo za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, vendar le v potrebni meri. Po koncu pogodbenega razmerja bomo obdelavo vaših osebnih podatkov v takšne omejene namene kar se da omejili.

7.      Dodatne informacije za potrošnike v Združenih državah Amerike

Za obiskovalce, uporabnike in druge, ki prebivajo v zveznih državah Kalifornija, Virginija, Connecticut, Kolorado in Utah ("dopolnilne države"), prav tako velja naš pravilnik o zasebnosti dopolnilnih držav, ki je dostopen tukaj.

8.      Posodobitve našega pravilnika o zasebnosti:

Morda bomo morali posodobiti naš Pravilnik o zasebnosti. Najnovejša različica našega Pravilnika o zasebnosti je vedno na voljo na našem spletnem mestu.

9.      Obrnite se na nas

Če želite uveljavljati svoje pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali imate kakršna koli druga vprašanja v zvezi s tem pravilnikom o zasebnosti, pošljite svojo zahtevo na naslov:

 

dataprivacy@essity.com.

 

Essity Aktiebolag (publ), Compliance&Ethics Team, P.O. Box 200, SE-101 23 Stockholm, Švedska