Pogoji uporabe

Simps'S d.o.o.| Motnica 3 |1236 Trzin

Navedbe izrazov “ESSITY”, “mi” in “nas” se nanašajo na podjetje ESSITY, kot ponudnika tega spletnega mesta (“Mesto”), razen v primerih, ko je očitno, da je navedeno drugo spletno mesto ali storitev. V tovrstnih primerih “ESSITY” predstavlja to storitev. Ti pogoji uporabe veljajo za spletna mesta in druge storitve, ki uporabljajo te pogoje uporabe.

ESSITY se pri določanju ponudbe tega spletnega mesta in teh pogojev uporabe naslanja na švedsko pravno ureditev. Ker pa skupina ESSITY Group združuje več mednarodnih organizacij, morate upoštevati, da kadar je kot ponudnik posameznega spletnega mesta ali storitev navedeno drugo podjetje, lahko za to podjetje veljajo drugačna ali dodatna zakonska pravila države, v kateri deluje. V teh primerih velja pravna ureditev ustrezne države. Navedeno podjetje to ureditev upošteva v ustrezni meri.

Pravna izjava

Vsebine na tem mestu ponuja ESSITY kot storitev svojim strankam. Namenjene so izključni informativni uporabi. Posamezne kopije je mogoče prenesti v skladu s spodaj navedenimi okviri.

Pri prenosu vsebin s tega spletnega mesta izjavljate, da soglašate s temi pogoji. Če s pogoji ne soglašate, ne uporabljajte tega mesta in z njega ne prenašajte vsebin.

Informacije o blagovni znamki

Vsa imena, logotipi in blagovne znamke so v izključni lasti ESSITY, povezanih družb, podjetij, nosilcev licenc, ali partnerjev v mešanih podjetjih.

Blagovne in tržne znamke ESSITY je dovoljeno uporabljati izključno v skladu s temi Pogoji uporabe ali s pisnim pooblastilom ESSITY.

Vsaka uporaba blagovnih znamk ESSITY v oglaševanju in promociji izdelkov ESSITY zahteva ustrezno pooblastilo.

Omejitve uporabe / Licenca za posamezni izvod

Vsa vsebina, ki se nahaja na tem mestu, vključno z besedilom, grafikami, logotipi, ikonami, gumbi, slikami, zvočnimi posnetki in programsko opremo je v lasti ESSITY ali ponudnikov vsebine in je zaščitena s švedsko in mednarodno avtorsko zakonodajo. Nepooblaščena uporaba ali distribucija vsebine na tem mestu lahko pomeni kršitev intelektualne lastnine, blagovnih znamk, in/ali drugih zakonov in se kaznuje s kazenskimi in odškodninskimi pravnimi ukrepi.

Tega mesta ali njegovih posameznih delov brez izrecnega pisnega pooblastila ESSITY ni dovoljeno reproducirati, podvojiti, kopirati, prodajati, prodajno posredovati ali kakor koli drugače uporabljati za komercialni namen. Na posamezen računalnik je dovoljeno prenesti eno kopijo informacij, ki se nahajajo na mestih ESSITY za osebni, interni, in ne-komercialni namen.

Spreminjanje, uporaba, ali prenos informacij za vsak komercialni namen je strogo prepovedan, prav tako pa ni dovoljeno odstranjevanje navedb o intelektualni lastnini ali drugih lastninskih opomb z informacij. Soglašate, da ste odgovorni za preprečitev vsakega nepooblaščenega kopiranja vsebin in da boste zagotovili, da bodo vsi vaši zaposleni in podizvajalci, kjer je to veljavno, spoštovali enake omejitve.

Odgovorni ste za upoštevanje vseh ustreznih zakonov, ki zadevajo intelektualno lastnino. Dovoljeno vam je kopiranje tega mesta v obsegu, ki je potreben za ogled vsebin. Prav tako vam je dovoljeno natisniti eno kopijo vsebin za osebno uporabo, v obsegu, ki ustreza razumni uporabi spletnega mesta. Vsaka druga uporaba vsebin je strogo prepovedana. Tega spletnega mesta ni dovoljeno vstavljati ali objavljati povezav na posamezne strani spletnega mesta, z izjemo domače strani.

ESSITY neposredno niti posredno ne nudi pravic do nobenih patentov, avtorskih pravic, blagovnih znamk, ali poslovnih skrivnosti.

Izjava o jamstvih

Informacije, ki se nanašajo na mestu so ponujene v obliki »kot so« brez kakršnih koli izrecnih ali posrednih jamstev komercialne vrednosti, avtorstva, ali ustreznosti za posamezen namen. V primerih, ko ESSITY povezuje na vsebine tretjih oseb, je tovrstno povezovanje namenjeno izključno priročnosti uporabe in ESSITY ne prevzema nikakršne odgovornosti za vsebino ali ustreznost informacij, ki se nahajajo na takšnih spletnih mestih.

ESSITY v nobenem primeru ne odgovarja za kakršno koli škodo, vključno z škodo izgube dobička, motnjami v poslovanju ali izgubo informacij, do katerih lahko pride zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij, tudi v primerih, ko je bil ESSITY obveščen o možnosti pojava takšnih škodnih posledic.

ESSITY ne zagotavlja natančnosti ali izčrpnosti informacij, besedil, grafik, povezav ali drugih elementov, ki jih informacije vsebujejo. ESSITY si pridržuje pravico do vseh sprememb vsebine ali izdelkov, ki so opisani na mestu. Tovrstne spremembe se lahko pojavijo kadar koli in brez predhodnega opozorila. ESSITY se ne zavezuje posodabljanju informacij ali drugih vsebin na spletnem mestu.

Uporabniški prispevki

Vsa vsebina, informacije, ali druga komunikacija, ki je poslana ali objavljena na tem mestu, se smatra za ne-zaupno, ne-ekskluzivno, brezplačno, nepreklicno, popolnoma razpoložljivo in ne-lastniško ("Komunikacija«). ESSITY ne prevzema nobene odgovornosti, ki bi zadevala komunikacijo.

ESSITY ima pravico deliti, kopirati, distribuirati, uporabiti, ali drugače uporabljati vsako komunikacijo, vključno s podatki, slikami, zvoki, besedilom in drugimi elementi, ki jih komunikacija vsebuje, za vsak komercialni in nekomercialni namen.

Če na to mesto ali drugače prek ESSITY vnesete osebne podatke, se strinjate, da ESSITY lahko uporabi te podatke za preverjanje vaših informacij in za oglaševanje izdelkov in storitev ESSITY, vključno s pravico do prenosa podatkov v tujino in njihovo spletno objavo. ESSITY se zavezuje, da bo osebne podatke hranil in obdeloval v skladu s švedskim zakonom. V primeru prijave napak v podatkih ali z drugimi vprašanji se lahko obrnete na ESSITY.

Ni dovoljena objava komunikacije, ki jo je mogoče označiti za žaljivo, za kršitev zasebnosti drugih oseb, komercialnih marketinških vsebin, ali druge neustrezne komunikacije. ESSITY bo takšne objave brisal v najkrajšem času in si pridržuje pravico do izločitve uporabnika iz mesta ali storitev.

V primeru uporabe storitev tretjih oseb, na primer Facebooka, lahko veljajo tudi pogoji objavljanja teh storitev. Facebook na primer uveljavlja svojo "Izjavo o pravicah in dolžnostih" do vseh uporabnikov in obiskovalcev mesta Facebook. Priporočamo, da si preberete tudi te pogoje uporabe pred uporabo podobnih storitev.

Drugo

ESSITY si pridržuje pravico do popravkov Pogojev uporabe, ki so lahko kadar koli uveljavljeni s popravkom te objave.

ESSITY si pridržuje popolno pravico do (1) spremembe te pravne izjave, (2) nadzora in odstranitve objav in (3) ukinitev dostopa do spletnega mesta, kadar koli in brez predhodnega obvestila.

Če je katera koli določba, pogoj ali zahteva te pravne izjave spoznana za protipravno, neveljavno, nično ali iz katerega koli razloga neizvršljiva, to ne vpliva na izvršljivost preostalih pogojev, zahtev in določb.