Pogoji uporabe

Simps'S d.o.o.| Motnica 3 |1236 Trzin

Navedbe izrazov “SCA”, “mi” in “nas” se nanašajo na podjetje SvenskaCellulosaAktiebolaget SCA (d.d.), kot ponudnika tega spletnega mesta (“Mesto”), razen v primerih, ko je očitno, da je navedeno drugo spletno mesto ali storitev. V tovrstnih primerih “SCA” predstavlja to storitev. Ti pogoji uporabe veljajo za spletna mesta in druge storitve, ki uporabljajo te pogoje uporabe.

SCA se pri določanju ponudbe tega spletnega mesta in teh pogojev uporabe naslanja na švedsko pravno ureditev. Ker pa skupina SCA Group združuje več mednarodnih organizacij, morate upoštevati, da kadar je kot ponudnik posameznega spletnega mesta ali storitev navedeno drugo podjetje, lahko za to podjetje veljajo drugačna ali dodatna zakonska pravila države, v kateri deluje. V teh primerih velja pravna ureditev ustrezne države. Navedeno podjetje to ureditev upošteva v ustrezni meri.


Pravna izjava


Vsebine na tem mestu ponuja SCA kot storitev svojim strankam. Namenjene so izključni informativni uporabi. Posamezne kopije je mogoče prenesti v skladu s spodaj navedenimi okviri.

Pri prenosu vsebin s tega spletnega mesta izjavljate, da soglašate s temi pogoji. Če s pogoji ne soglašate, ne uporabljajte tega mesta in z njega ne prenašajte vsebin.

Informacije o blagovni znamki
Vsa imena, logotipi in blagovne znamke so v izključni lasti SCA, povezanih družb, podjetij, nosilcev licenc, ali partnerjev v mešanih podjetjih.

Blagovne in tržne znamke SCA je dovoljeno uporabljati izključno v skladu s temi Pogoji uporabe ali s pisnim pooblastilom SCA.

Vsaka uporaba blagovnih znamk SCA v oglaševanju in promociji izdelkov SCA zahteva ustrezno pooblastilo.


Omejitve uporabe / Licenca za posamezni izvod


Vsa vsebina, ki se nahaja na tem mestu, vključno z besedilom, grafikami, logotipi, ikonami, gumbi, slikami, zvočnimi posnetki in programsko opremo je v lasti SCA ali ponudnikov vsebine in je zaščitena s švedsko in mednarodno avtorsko zakonodajo. Nepooblaščena uporaba ali distribucija vsebine na tem mestu lahko pomeni kršitev intelektualne lastnine, blagovnih znamk, in/ali drugih zakonov in se kaznuje s kazenskimi in odškodninskimi pravnimi ukrepi.

Tega mesta ali njegovih posameznih delov brez izrecnega pisnega pooblastila SCA ni dovoljeno reproducirati, podvojiti, kopirati, prodajati, prodajno posredovati ali kakor koli drugače uporabljati za komercialni namen. Na posamezen računalnik je dovoljeno prenesti eno kopijo informacij, ki se nahajajo na mestih SCA za osebni, interni, in ne-komercialni namen.

Spreminjanje, uporaba, ali prenos informacij za vsak komercialni namen je strogo prepovedan, prav tako pa ni dovoljeno odstranjevanje navedb o intelektualni lastnini ali drugih lastninskih opomb z informacij. Soglašate, da ste odgovorni za preprečitev vsakega nepooblaščenega kopiranja vsebin in da boste zagotovili, da bodo vsi vaši zaposleni in podizvajalci, kjer je to veljavno, spoštovali enake omejitve.